full screen background image


Kulkuri 21 finns nu i två olika versioner. Classic-modellen är inriktad på professionell användning för tunga laster och SVT som nöjes- och förbindelsebåt. Classic-modellen tömmer automatiskt med pump och SVT töms vattnet från båten medan den flyter i vattnet.

Båda modellerna är halvplanande, så de kan även köras långsamt vid behov. Detta är viktigt speciellt vid trolling, där båten färdas rakt utan kontinuerlig styrning.

Grundutrustningen i båten är heltäckande, med bl.a. hydraulisk styrning och robusta räcken vid sidorna av båten. Som tilläggsutrustning finns till exempel ett modernt navigeringspaket eller ett extra säte framför styrpulpeten.

Via oss får du också alla de vanligaste märkena på utombordsmotorer till Kulkuri 21 båten.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131