full screen background image
...
-

Vi skräddarsyr båtarna enligt kundernas behov, och då kan båtens detaljer och utrustning definieras individuellt för varje båt och enligt behoven.

-

Lamineringen av glasfiberkomponenterna sker i våra utrymmen på Lokaniituntie. För att garantera komponenternas höga kvalitet magasineras formarna för alla båtar inomhus, där de är skyddade för sol och regn.

-

Den plastfärdiga båten flyttas tre kilometer bort till våra utrymmen i Peukalomäki, där båten monteras ihop och utrustas. Lamineringshallen på Lokaniituntie och formlagren har en yta på 1100 m².

-

I Peukalomäki monteras inredningen, motorerna, elektroniken samt annan av kunden beställd utrustning i båten. Vi erbjuder också vid behov omfattande service- och reparationstjänster för våra båtar.

-

Den färdiga båten provkörs och apparaturen testas innan båten överlämnas till kunden. Monteringshallen och kontoret har tillsammans en yta på 1200 m².

-

Våra samarbetspartners transporterar båtarna till kunderna och sjösätter dem vid behov i en på förhand överenskommen hamn. Välkommen till Kulkuri-Veneet för att bekanta er med våra båtar! Vi har 40 års erfarenhet av pålitliga båtaffärer.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131