full screen background image
-

Alla våra båtmodeller finns att fås också med varierande färdighetsgrad. I dessa fall kan färdighetsgraden skräddarsys enligt kundens önskemål och kunskaper.

Kunden väljer i samband med båtbeställningen de inrednings- och teknikhelheterna som monteras färdigt i båten på fabriken. Oftast är huvudmotorn och axeln sådana som kunden gärna låter montera i båten redan på fabriken. Utöver dessa är också bränsle- och styrsystemen populära.

... ... ...
-

Utgångspunkten är en plastfärdig båt, som inkluderar monterade glasfiberkomponenter, avbärarlisten samt köljärnet.

sometext

Olika teknikpaket finns att fås till båten enligt behov. Till exempel är det möjligt att montera fast motorn och axeln på skrovet redan på fabriken.

sometext

Teak-inredningen i båten kan förverkligas som en träfärdig helhet.

sometext

Med en högklassig utgångspunkt är det lätt att få en båt som passar de egna behoven, dessutom kostnadseffektivt.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131