full screen background imageDen förnyade Kulkuri 34 är en mångsidig arbetsbåt. Vid planeringen av skrovet har man strävat till att skapa en mycket robust båtmodell för hård sjögång. Båtens komponenter av armerad plast lamineras som handarbete, vilket gör att konstruktionen blir mycket solid. Tack vare sina hållbara konstruktionslösningar används Kulkuri 34 båtar som taxi- och förbindelsebåtar i Finland och Sverige samt i myndighetsbruk i Estland.

Det omfattande urvalet på tilläggsutrustning garanterar att båten lämpar sig till ett flertal olika användningsändamål. Utrustad med lastkran kan Kulkuri 34 enkelt transportera till exempel byggmaterial ut i skärgården.

Kulkuri 34 har gått igenom omfattande förnyelser. Ergonomin på förarplatsen har förbättrats, vilket medför att också sebarheten från hytten till olika riktningar har blivit bättre. Båtens ljudisolering har också förbättrats och med marschhastighet når man behagligt tysta ljudnivåer i hytten.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131