full screen background image


Kulkuri 21 CC är en optimal förbindelsebåt. Kulkuri 21 CC är en halvplanande båt, vilket betyder att den kan också vid behov köras långsamt. Detta är viktigt speciellt vid trolling, där båten färdas rakt utan kontinuerlig styrning.

Grundutrustningen i båten är heltäckande, med bl.a. hydraulisk styrning och robusta räcken vid sidorna av båten. Som tilläggsutrustning finns till exempel ett modernt navigeringspaket eller ett extra säte framför styrpulpeten.

Via oss får du också alla de vanligaste märkena på utombordsmotorer till båten.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Facebook

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131