full screen background image


Den nya Kulkuri 21 CC är en optimal förbindelsebåt med regnvattenlänsande deck. 21 CC är en halvplanande båt, vilket betyder att den kan också vid behov köras långsamt. Detta är viktigt speciellt vid trolling, där båten färdas rakt utan kontinuerlig styrning.

Båtens standardutrustning är omfattande, den innehåller t.ex. hydraulisk styrning, rejäla räcken på sidan av båten och en leaning post med spöhållare. Center consolen har plats för även en stor plotter och förvaringsutrymme för småsaker.

Via oss får du också alla de vanligaste märkena på utombordsmotorer till båten.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131