full screen background image

En ny era har inletts. Kulkuri 40 Hummeri är en väntad nyhet bland våra båtmodeller. Man har i båtens design strävat efter att beakta de moderna kraven, samtidigt som man har velat respektera traditionerna.

Yrkesmännen uppskattar sjödugligheten och den robusta konstruktionen hos båten. Vi har fäst speciell uppmärksamhet vid valet av alla komponenter som används i båten och endast den bästa utrustningen har blivit vald.

Tack vare sin modulkonstruktion kan båtens utrymmeslösningar ändras enligt kundens önskemål. I utrymmeslösningarna och konstruktionerna kristalliseras all den kunskap som vi uppnått under 40 år. Hummeri är ett pålitligt och högklassigt verktyg för yrkesmänniskor, men samtidigt också en representativ båt.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131