full screen background image

Kulkuri 31 är ett säkert och snabbt arbetsredskap för yrkesmänniskor. Det stora och säkra öppna utrymmet ger goda möjligheter till fiske, dykning och transport av stora laster.

Utrustningen i så gott som alla båtar bestäms enligt båtens användningsändamål. Följaktligen finns det mångsidig tilläggsutrustning tillgänglig för båten för till exempel dykarsällskapens behov.

Copyright © Kulkuri-Veneet Oy

Kulkuri-Veneet Oy | Peukalomäentie 1 | 68230 Lohtaja, Finland | info@kulkuri-veneet.fi | tel. +358 6 877131